محدودیت‌های محتوا در گوگل ادز، به رتبه‌بندی ارگانیک سایت، آسیبی نمی‌رسانند.

اخبار

محدودیت‌های محتوا در گوگل ادز، به رتبه‌بندی ارگانیک سایت، آسیبی نمی‌رسانند.

اخبار
دکتر علی ناصر حجتی
1400 شهریور 21
همانطور که تصور می‌شود، گوگل ادز دارای سیاست‌های زیادی است؛ برخی از این سیاست‌ها شامل حذف یا محدود کردن انواع محتواها مانند محتوای حساس، محتوای مخصوص بزرگسال و ... هستند.

محدودیت‌های محتوا در گوگل ادز، به رتبه‌بندی ارگانیک سایت، آسیبی نمی‌رسانند.

همانطور که تصور می‌شود، گوگل ادز دارای سیاست‌های زیادی است؛ برخی از این سیاست‌ها شامل حذف یا محدود کردن انواع محتواها مانند محتوای حساس، محتوای مخصوص بزرگسال و ... هستند.

این برچسب‌ها که در گوگل ادز وجود دارند، بر نتایج جستجوی ارگانیک، تأثیرگذار نمی‌باشند. این سؤال از جان مولر (از مدیران ارشد گوگل) پرسیده شد که آیا این لیبل‌ها بر رتبه‌بندی ارگانیک تأثیرگذار هستند و یا آسیبی به آن می‌رسانند یا خیر؟

او در توییتی گفت:

 "این سیستم‌ها کاملا مجزا از یک‌دیگر هستند؛ من نمی‌توانم تصور کنم که چنین لیبل‌هایی در تبلیغات، حتی در هنگام جستجو، قابل مشاهده باشند."

جستجوی گوگل، دارای ابزار خاصی برای تعیین محتوای بزرگسال و حساس می‌باشد اما این ابزارها، ارتباطی با گوگل ادز ندارند. این دو مورد، مجزا از یکدیگر می‌باشند.

0 دیدگاه

پاسخ بدهید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.