یادگیری ماشینی

آنالیز داده به وسیله پاندا

(ویدیوها)

مدرس: دکتر علی ناصرحجتی

آنالیز داده به وسیله پاندا

ویدیوها
دکتر علی ناصر حجتی
1400 آبان 21
داده می‌تواند بسیار پیچیده و به هم ریخته باشد، بنابراین لازم است که این داده ها به صورت تصفیه شده درست شوند.

به فرایند استخراج و کشف همبستگی‌ها و الگوهای مفید از میان حجم زیادی از داده‌های خام که با استفاده از الگوریتم و سازوکارهای هوشمند انجام می‌گیرد دیتاماینینگ یا داده کاوی می‌گویند، به زبان ساده‌تر، استخراج دانش از میان‌ مجموعه‌ای از داده‌ها را داده‌کاوی می‌نامند.

موارد مورد بحث در این آموزش:

1 - Data Ingestion

2 - Data Wrangling and Munging in Pandas

3 - Data Analysis in Pandas

4 - Computational Tools in Pandas

0 دیدگاه

پاسخ بدهید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.