یادگیری ماشینی

یادگیری ماشینی با پدرو دومینگوس (قسمت اول: آشنایی با یادگیری ماشینی)

(ویدیوها)

مدرس: دکتر علی ناصرحجتی

یادگیری ماشینی با پدرو دومینگوس (قسمت اول: آشنایی با یادگیری ماشینی)

ویدیوها
دکتر علی ناصر حجتی
1400 آبان 21
پدرو دومنینگوس یکی از مطرح ترین دانشمندان حوزه هوش مصنوعی و یادگیری ماشینی است.

پدرو دومینگوس  دانشمند در زمینه هوش مصنوعی و اهل کشور پرتغال است.

او برنده جوایزی مانند برنامه فول برایت، Sloan Research Fellowship، و بسیاری دیگر شده است.

0 دیدگاه

پاسخ بدهید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.